Bli medlem av Smartskole

*
*
* * ?
*
?
* ?
*

Gjør Smartskole Smartere!

Du har nå opprettet en bruker hos smartskole! For å kunne vise deg mer relevant informasjon og filer som er relevant for deg, så setter vi pris på om du fyller ut litt mer informasjon om deg selv.

*
*

Registrert bruker? Logg inn!

Glemt passord? Logg inn med Feide Ikke registrert enda? Trykk her!

Glemt passord?

Illegal user

Beklager, men din konto har blitt stengt pga bruk av ett serienummer som ikke tilhører din skole. Ta kontakt med rektor@smartskole.no for spørsmål.

<<Gå tilbake

Vilkår for bruk av smartskole.no

Disse bruksvilkårene ("vilkårene") gjelder for din bruk av nettstedet www.smartskole.no levert av Interactive Norway AS ("IAN", "oss", "vår"). Du kan bli henvist til i disse vilkårene som "du" eller "din". Alle brukere (herunder du) kan henvises til i disse vilkårene som "bruker ". Hvis du er mindreårig, må du ha foreldres eller formynderes tillatelse til å bruke dette nettstedet og tjenestene, og foreldrene eller formynderne må samtykke i disse vilkårene på dine vegne. Personer under 13 år kan ikke opprette en konto eller oppgi personlige opplysninger til oss.

Enkelte funksjoner eller tjenester som blir gjort tilgjengelige gjennom nettstedet kan ha ekstra eller alternative gjeldende vilkår og bestemmelser som publiseres i den relevante funksjonen eller tjenesten.

Endringer i vilkårene eller på nettstedet

IAN kan etter eget skjønn modifisere vilkårene til enhver tid, effektivt ved publisering av de modifiserte vilkårene på Nettstedet, med eller uten varsel til deg. Du er ansvarlig for og regelmessig å lese gjennom informasjon som legges inn på nettstedet for å holde rede på slike endringer, slutte å bruke nettstedet og tjenestene hvis du ikke samtykker i de endrede vilkårene, samt melde fra til IAN om at du ønsker å fjernes fra distribusjonslister eller andre kommunikasjonslister som er tilgjengelige for deg gjennom registrering på dette nettstedet. DERSOM DU FORTSATT BRUKER NETTSTEDET ELLER MATERIELL ELLER TJENESTER LEVERT AV ELLER TILGJENGELIG PÅ NETTSTEDET ETTER SLIK PUBLISERING (ELLER EVENTUELL EKSTRA VARSEL), BETYR DET AT DU GODTAR OG SAMTYKKER I Å BINDES AV DE ENDREDE VILKÅRENE.

IAN kan fra tid til annen endre eller avvikle nettstedet (eller deler av det) midlertidig eller permanent. IAN skal ikke være ansvarlig overfor brukere eller tredjeparter for slik endring, midlertidig stans eller avvikling.

IAN kan fra tid til annen legge til tjenester, funksjoner eller nettegenskaper til nettstedet, og med mindre annet er angitt, styres alle slike tjenester, funksjoner og nettsteder av disse vilkårene.

Bruk av innhold levert av bruker

I disse vilkårene betyr begrepet "innlegg" innhold som er lagt inn av brukerne våre, og omfatter, men er ikke begrenset til alle filer levert av brukere (herunder filer opprettet i SMART Notebook™-programvareformat eller SMART Table™-programvareformat), .pdf-format, PowerPoint® og Microsoft® Word), tekst, bilder, innhold, videoer, kommunikasjon, uttalelser, lenker, programvare, data og annet innhold brukere leverer på nettstedet. Brukere kan bidra med Innlegg på en rekke forskjellige måter, herunder, men ikke begrenset til opplasting av sider eller andre fildelingsmetoder, oppslagstavler, nettprat (diskusjonsforum, lydopptak og/eller podkaster, videoblogger, personlige nettsider, Wikipedia-sider og/eller andre meldings- eller kommunikasjonsfasiliteter laget av IAN  med det formål å gjøre brukere i stand til å kommunisere eller dele materiell med andre.

Du erkjenner at alle innlegg som er tilgjengelige gjennom nettstedet kun er ansvaret til personen som er opphavet til innlegget, og at DU BRUKER SLIKE INNLEGG OG ALT MATERIELL DE INNEHOLDER PÅ EGEN RISIKO. IAN kontrollerer ikke innlegg levert av brukere av nettstedet, og kan derfor ikke garantere nøyaktigheten, kvaliteten, integriteten eller eierskapet til slike innlegginger. Du erkjenner at du kan bli utsatt for innlegg du kan føle er krenkende eller upassende, eller innlegg som ikke har tilhørende underliggende rettigheter. Du erkjenner at IAN ikke påtar seg noe ansvar for innhold som legges inn av tredjeparter som er tilgjengelig gjennom nettstedet eller tjenestene som gjøres tilgjengelige gjennom nettstedet.

Brukere kan legge inn hypertekstkoblinger i innleggene til innhold som innehas og vedlikeholdes av tredjeparter så lenge innholdet på slike nettsteder, dersom de legges inn på nettstedet, ikke bryter vilkårene. IAN utøver ingen som helst kontroll over andre slike nettsteder og nettbaserte ressurser. IAN verken støtter eller garanterer nøyaktigheten i noen innlegg eller annet innhold på nettstedet. Du samtykker i at IAN ikke er ansvarlig for nøyaktigheten eller tilgjengeligheten til verken tredjepartsinnhold, annonsering, reklame, produkter eller annet materiell som gjøres tilgjengelig gjennom nettstedet, og skal ikke være ansvarlig for noen skader som måtte oppstå som resultat av innlegging eller bruk av noe slikt innhold.

Brukere klikker på lenker i innlegg på egen risiko. IAN forbeholder seg retten til å gjennomgå alle innlegg og til å fjerne eller nekte å fjerne eller publisere noen innlegg eller lenker i innlegg etter eget skjønn.

Tredjepartstilbud og -nettsteder

Nettstedet kan inneholde eller henvise til lenker til tredjeparters nettsteder eller annonsering. Enkelte av disse lenkene er kun hjelpemidler.Dersom du bestemmer deg for å bruke tredjepartstjenester, er du ansvarlig for å lese gjennom og forstå vilkårene og bestemmelsene som styrer tredjepartstjenestene (herunder retningslinjer for personvern). Du samtykker i at tredjeparten, og ikke IAN er ansvarlig for utførelsen av tredjepartstjenestene, informasjonen på slike tredjeparters nettsteder og for din bruk eller manglende evne til å bruke slike tredjeparters nettsteder.

Tilsiktet bruk

Med mindre annet er uttrykkelig angitt i disse vilkårene eller i ekstra eller alternative vilkår tilknyttet en bestemt tjeneste, kan materiell, informasjon, innlegg og tjenester på eller tilgjengelige gjennom dette nettstedet kun lastes ned, vises og skrives ut for personlig bruk eller intern bruk eller intern sirkulering (f.eks. i et klasserom eller utdanningsmiljø) i organisasjonen din (herunder utdanningsinstitusjoner). Materiell, informasjon, innlegg og tjenester (herunder programvare) på eller tilgjengelig gjennom dette nettstedet kan ellers ikke kopieres, reproduseres eller videre distribueres delvis eller i sin helhet uten skriftlig forhåndssamtykke. 

Med mindre annet er angitt i disse vilkårene, omfatter ikke din tillatelse til å bruke nettstedet følgende: Videresalg eller kommersiell bruk av dette nettstedet eller innholdet på det (herunder Innlegg), enten det er levert av IAN , dets brukere eller leverandører av tredjepartsinnhold, eller noen former for utledet bruk av dette nettstedet eller innholdet på det, eller opprettelse av et konkurrerende tilbud. Du erverver deg ikke eierskapsinteresse ved å laste ned noe slikt innhold fra nettstedet. Ved å bruke nettstedet, garanterer du overfor IAN at du ikke bruker nettstedet eller noe av innholdet (herunder innlegginger) fra nettstedet til noe formål som er ulovlig eller forbudt i henhold til disse vilkårene. Hvis du bryter noen av disse vilkårene opphører din tillatelse til å bruke nettstedet automatisk.

Innlegging av brukergenerert innhold

Ved å legge inn eller publisere innlegg på nettstedet (i hvilken som helst form), tildeler du IAN en royaltyfri rett til å bruke, reprodusere, kopiere, endre, slå sammen, distribuere, sende, legge ut, vise offentlig, fremføre offentlig, redigere, oversette og omformatere dine innlegg (delvis eller i sin helhet) og/eller å innlemme dem i andre arbeider i former, medier eller teknologier som er kjente nå eller som utvikles senere.  Hvis andre brukere for eksempel har lastet ned ditt innlegg for å laget et undervisningsopplegg, har de fortsatt rett til å bruke dette innlegget som ble lastet ned i henhold til disse vilkårene selv etter at du fjerner innlegget ditt fra nettstedet.

Du godtar at IAN kan nekte å legge inn og kan fjerne informasjon eller materiale, delvis eller i sin helhet, som de etter eget skjønn anser for å være støtende, uanstendig eller på andre måter upassende uansett om slikt materiale eller spredningen av det er ulovlig eller ikke.

Innlegg - personvern

IAN forbeholder seg retten til å etter eget skjønn fjerne innlegg på nettstedet som inneholder telefonnumre, adresser eller annen personlig identifiserbar informasjon, da de verken kan verifisere slik informasjon eller bekrefte ønsket om at slik informasjon skal legges inn av personen denne informasjonen gjelder. Du samtykker i å ikke lage Innlegg som inneholder personlig identifiserbar informasjon om andre, f.eks. telefonnumre, adresser eller e-postadresser, eller informasjon om andre som kan medføre brudd på privatlivets fred eller trakassering av dem.

Adferd

Brukere forventes å respektere og kommunisere med andre brukere i offentlige forum som de ville gjort under andre offentlige omstendigheter, og unngå å bruke krenkende, trakasserende eller på andre måter upassende språk i innlegg. Du godtar at du er ansvarlig for din kommunikasjon med andre brukere.

Forbudte og ulovlige aktiviteter

Bruk av nettstedet for aktiviteter som bryter lokale, nasjonale, internasjonale lover, forskrifter eller bestemmelser utgjør brudd på disse vilkårene

Opprette en konto

Visse tjenester tilgjengelige gjennom dette nettstedet krever at brukeren registrerer seg for å opprette en konto Slike tjenester kan omfatte (men er ikke begrenset til) deltakelse i Internett-fellesskap på dette nettstedet og innstillinger av personlige preferanser for bruk på nettstedet. Som del av registreringen må du gi visse opplysninger, herunder for- og etternavn, samt et brukernavn. Ta hensyn til at disse opplysningene blir offentlig tilgjengelige. Kun enkelte av disse opplysningene gjøres tilgjengelig for andre fellesskapsmedlemmer, som vil vises på medlemsprofilsiden, og resten av opplysningene kan brukere velge å vise til andre medlemmer i fellesskap. All personlig identifiserbar informasjon du oppgir når du oppretter eller vedlikeholder en konto, behandles av IAN i samsvar med deres retningslinjer for personvern.

Du samtykker i at opplysningene du oppgir under registreringen er sanne, gyldige, korrekte og fullstendige, og du samtykker i å ikke (i) registrere deg under en annen persons navn, (ii) velge et brukernavn som kan anses som krenkende, (iii) velge et brukernavn med det formål å narre eller villede brukere av nettstedet om din sanne identitet, (iv) velge et salgsfremmende brukernavn (f.eks. ditt produkt, dine tjenester, ditt nettsted) eller (v) krenke andre personers eller enheters åndsverksrettigheter eller andre rettigheter. Du samtykker i å ikke utgi deg for å være en annen person.  Du samtykker i å vedlikeholde og umiddelbart oppdatere registreringsopplysningene dine slik at de til enhver tid er sanne, gyldige, korrekte og fullstendige.

Dersom IAN etter en etterforskning har rimelig grunnlag for å mistenke at en registrert brukers opplysninger er usanne, uriktige, ugyldige eller ufullstendige, kan IAN oppheve midlertidig eller kansellere den registrerte brukerens konto og forby all gjeldende eller fremtidig bruk av nettstedet (eller deler av det) av den brukeren.

Mindreårige

IAN tar brukernes personvern og sikkerhet på alvor, særlig når det gjelder barn. Hvis du av denne grunn er mindreårig, kan du ikke opprette en konto for noen av tjenestene som tilbys på nettstedet.  Ikke under noen omstendigheter kan en person under 13 år opprette en konto eller legge inn personopplysninger gjennom dette nettstedet eller tjenestene. Dersom vi finner ut at vi har mottatt personopplysninger fra en mindreårig uten samtykke fra foreldre eller formyndere (herunder av den mindreåriges skole, distrikt og/eller lærer), sletter vi de opplysningene så snart som mulig. Hvis du mener at en mindreårig har sendt oss ber vi deg kontakte oss på vaktmester@smartskole.no

IAN er ikke forpliktet til å overvåke innlegg eller annet materiell. Ordstyrere på nettstedet kan imidlertid overvåke nettstedets innlegg. Ordstyrere for nettstedet er ikke forpliktet til å verken forhånds sjekke innlegg, overvåke dem på "sanntidsbasis" eller redigere innlegg på nettstedet. Som bruker kan du se innhold som er krenkende eller støttende. Hver bruker må vurdere og bære all risiko tilknyttet bruken av noe innhold, herunder tillit til nøyaktighet, fullstendighet eller nytte av slik innhold. Vennligst rapporter støtende innhold på nettstedet ved å sende en e-post til vaktmester@smartskole.no

Opphør av medlemskap eller deltakelse

Din rett til å bruke eller få tilgang til nettstedet og/eller tjenestene kan kanselleres av IAN umiddelbart og uten varsel dersom du ikke overholder vilkårene eller bestemmelsene i vilkårene. Ved et slikt opphør, må du umiddelbart stanse tilgangen eller bruken av nettstedet og tjenestene, og samtykke i å ikke registrere deg på nytt eller på andre måter dra nytte av eller forsøke å dra nytte av nettstedet eller tjenestene. Du erkjenner videre at IAN forbeholder seg retten til å treffe tiltak - tekniske, juridiske eller andre - for å blokkere, annullere eller nekte deg muligheten til å bruke nettstedet eller tjenestene. Du forstår at IAN kan utøve denne retten etter eget skjønn, og at denne retten skal komme i tillegg til og ikke i stedet for andre rettigheter og rettsmidler IAN  har tilgang på.

Garantifraskrivelse og ansvarsbegrensning

DET MESTE AV INNHOLDET SOM LEGGES INN PÅ NETTSTEDET LEVERES AV REGISTRERTE TREDJEPARTER SOM IKKE ER TILKNYTTET IAN. SLIKT TREDJEPARTSINNHOLD ER ENE OG ALENE ANSVARET TIL OPPHAVSPERSONEN FOR DET INNHOLDET. DU SAMTYKKER I AT IAN IKKE KONTROLLERER OG IKKE PÅ NOEN MÅTE ER ANSVARLIG FOR DETTE TREDJEPARTSINNHOLDET

IAN GARANTERER VERKEN NØYAKTIGHET, PÅLITELIGHET, FULLSTENDIGHET, NYTTE, AT ÅNDSVERKSRETTIGHETER IKKE BRYTES ELLER KVALITETEN PÅ NOE INNHOLD PÅ NETTSTEDET, UANSETT HVEM SOM ER OPPHAVSPERSONEN(E) FOR DET INNHOLDET ELLER DE DATAENE. IAN GARANTERER IKKE AT NETTSTEDET ER SIKKERT, FRITT FOR PROGRAMFEIL, VIRUS, FORSTYRRELSER, FEIL ELLER ANDRE BEGRENSNINGER. IAN GARANTERER IKKE AT BRUKEN AV NETTSTEDET ELLER INNHOLD, TJEN ESTER, SØK ELLER KOBLINGER PÅ DET VIL FØRE TIL BESTEMTE RESULTATER. DU FORSTÅR UTTRYKKELIG OG SAMTYKKER I AT DU BÆRER ALL RISIKO TILKNYTTET BRUK AV ELLER TILLIT TIL DET INNHOLDET IAN ER IKKE PÅ NOEN MÅTE ANSVARLIG FOR INNHOLD SOM ER LAGT INN ELLER KOBLET TIL NETTSTEDET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRENSET TIL FEIL ELLER UTELATELSER I INNHOLD, DATA ELLER TJENESTER, ELLER FOR TAP ELLER SKADER AV NOE SLAG SOM MÅTTE OPPSTÅ UT FRA BRUKEN AV ELLER TILLITEN TIL INNHOLD, DATA ELLER TJENESTER. IAN KAN IKKE GARANTERE AT FILENE DU LASTER NED FRA NETTSTEDET ER FRI FOR VIRUS ELLER KONTAMINERING ELLER DESTRUKTIVE FUNKSJONER, OG KAN HELLER IKKE GARANTERE AT NETTSTEDET ER FEILFRITT ELLER UFORSTYRRET. INGEN GARANTIER AV NOE SLAG, VERKEN UNDERFORSTÅTTE, UTTRYKTE ELLER LOVBESTEMTE GIS I FORBINDELSE MED INFORMASJONEN OG MATERIELLET ELLER FUNKSJONENE ELLER TJENESTENE SOM TILBYS PÅ DETTE NETTSTEDET.